Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Популярні латинські слова та фрази. A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXYZ

Випадкова п'ятірка фраз латиною

Популярні латинські слова та фрази

Коментарі до статті Коментарі до статті

 • A caelo usque ad centrum. - Від неба до центру Землі.
 • Capillo usque ad ungues. - Від волосся на голові до нігтів на пальцях ніг (з ніг до голови).
 • A capite ad calcem. - З голови до ніг.
 • A casu ad casum. - Від випадку до випадку.
 • A contrario. - Від неприємного.
 • A dato. - від дня підпису.
 • A die. - З цього дня.
 • A fortiori. - Тим більше.
 • A Лімін. - З порога.
 • A majore ad minus. - Більше про менше.
 • A mari usque ad mare. - Від моря до моря.
 • A maximis ad minima. - Від більшого до меншого.
 • A mensa et toro. - Від столу та ложа.
 • A natividade. - Від народження.
 • A nescire ad non esse. - від незнання до неіснування.
 • A novo. - Знову.
 • A parte. - (Репліка) убік.
 • A pedibus usque ad caput. - З ніг до голови.
 • A posse ad esse non valet consequential. - За можливим ще не слід укладати дійсне.
 • A posse ad esse. – Від того, що можливо, до того, що (дійсно) існує.
 • A posteriori. - на підставі (виходячи з) досвіду.
 • A potentia ad actum. - Від можливого до дійсного.
 • A potiori fit denominatio. - Найменування дається за переважною ознакою.
 • A potiori. - на підставі переважаючого.
 • A prima facie. - На перший погляд.
 • Апріорі. - Незалежно від досвіду.
 • A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est. - Однаково почесні і похвала гідних людей, і осуд недостойних.
 • A realibus ad realiora. - Від реального до реального.
 • A sacris. - (відринутий) від святині.
 • A tuo lare incipe. - Починай (розмову) зі свого вогнища.
 • Ab Absurdo. - від безглуздого (доводити, міркувати тощо).
 • Ab aeterno. - З початку часів, давним-давно.
 • Ab antiquo. - Здавна, здавна.
 • Ab equis ad asinos. - З коней та в осли.
 • Ab esse ad posse valet consequentia. - За дійсним висновком про можливе.
 • Ab exterioribus ad interiora. - від зовнішнього до внутрішнього.
 • Ab extra. - Зовні.
 • Ab hinc. - Від теперішнього часу.
 • ab hoc et ab hac. - До речі та недоречно (з одного на інше).
 • Ab hodierno. - Із цього числа.
 • Ab hoedis scindere oves. - Відокремлювати овець від козлищ.
 • Ab igne ignem. – Від вогню вогонь.
 • Ab imis unguibus ad verticem summum. - Від кінчиків нігтів до самої верхівки.
 • Ab imo pectore. - З повною відвертістю.
 • Ab inconvenienti. - З незгоди (з потреби).
 • Ab incunabulis. - З колиски.
 • Ab initio nullum, semper nullum. - Із нічого нічого й не вийде.
 • Ab initio. - Із початку.
 • Ab intestato. - Без заповіту.
 • Ab irato. - У гніві (зі зла).
 • Ab Jove principium. - З Юпітера – творця.
 • Ab origine. - з початку (при виникненні).
 • Ab ovo usque ad mala. – Від яйця до яблук.
 • Ab posse ad esse consequentia (illatio) non valet. - За можливим ще не слід укладати дійсне.
 • Ab un disce omnes. - По одному дізнавайся (суди) про інших.
 • Ab Urbe condita. - Від заснування Міста.
 • Abeunt studia in mores. – Заняття накладають відбиток на характер.
 • Abiens, abi! - Йдучи йди!
 • Absente aegroto. - відсутність хворого (не при хворому).
 • Absit omen! - Та не послужить (не з'явиться) щось поганим знаком!
 • Absit verbo invidia. - Не спробуйте на слові.
 • Absolutio ab instantia. - Залишення (підсудного) у підозрі.
 • Absolvo te! - Виправдовую тебе (прощаю тобі твої гріхи).
 • Absque nota. - Розряд книг, що не мають позначення року та місця видання.
 • Absque omni exceptionae. - Без жодного винятку.
 • Abstractum pro concreto. - Спільне замість приватного.
 • Absurdum in adjecto. - Безглузде припущення.
 • Abusus non tollit usum. - зловживання не скасовує вживання (зловживання не виключає правильного вживання).
 • Abyssus abyssum invocat. - Безодня волає до прірви.
 • Accessio cedit principali. - Належне (придаток) слідує долі головної речі.
 • Acta diürna. - Денні події (хроніка).
 • Acta est fabula! - П'єса зіграна!
 • Actio immanens. - Дія, спрямована на самого себе.
 • Actio in distans. - Дія на відстані.
 • Actio in factum. - фактична дія.
 • Actio popularis. - Позов у ​​римському праві, порушений представником громадськості на користь громадського порядку.
 • Actio transiens. - Дія, спрямована зовні.
 • Actor sequitur forum rei. - Позивач звертається до суду за місцем проживання відповідача.
 • Actore non probante reus absolvitur. - За недоведеності позову відповідач звільняється.
 • Actum atque tratatum. - Зроблено та обговорено.
 • Actum est ilicet! - Скінчено!
 • Actum ut supra. - Роби як вище (раніше) вказано, (дій, як вказано вище).
 • Actus purus. - Чиста дія.
 • Ad absurdum. – До абсурду.
 • Ad acta. - До справи.
 • Ad aeternum. - Назавжди.
 • Ad aras. - Біля вівтарів.
 • Ad arbitrium. - На розсуд, довільно.
 • Ad augusta per angusta. - До високого через тяжке.
 • Ad bestias! - До звірів!
 • Ad captandum benevolentiam. - Для здобуття благовоління.
 • Ad captandum vulgus. - На догоду натовпу, черні.
 • Ad cogitandum et agendum homo natus est. - Для думки та дії народжена людина.
 • Ad delectandum. - Для задоволення.
 • Ad discendum, non ad docendum. - Для вивчення, але не для повчання.
 • Ad disputandum. - Для обговорення.
 • Ad ea debeat adaptari jus, quae frequenter eveniunt. - Право слід пристосовувати до тих випадків, що трапляються часто.
 • Ad exemplum. - За зразком (наприклад).
 • Ad extra. - Принаймні.
 • Ad extremitates. - До крайності.
 • Ad finem. - До кінця (сторінки, аркуша, тощо).
 • Ad fontes. - До першоджерел.
 • Ad futuram memoriam. - На довгу пам'ять.
 • Ad futuram rei memoriam. - Нагадування про подію.
 • Ad gloriam. - На славу.
 • Ad gustum. - За смаком.
 • Ad hastam. - до продажу з публічного торгу.
 • Ad Herculis columnas. - До Геркулесових стовпів.
 • Ad hoc. - До цього (спеціально на цей випадок).
 • Ad hominem. - До людини (стосовно людини.
 • Ad honores. - Із честі (безоплатно).
 • Ad hoste maligno libera nos, Domine. - Визволи нас від лукавого, Боже.
 • Ad imposibilia nemo tenetur. - Не можна змушувати виконати неможливе.
 • Ad infinitum. - До нескінченності, без кінця.
 • Ad informandum. - До відома.
 • Ad instar. - На кшталт.
 • Ad instruendum. - До підготовки.
 • Ad interim. - Протягом деякого часу (зараз).
 • Ad latus. - під боком (з найближчого оточення).
 • Ad libita librarii. - За свавіллям переписувача.
 • Ad libitum. - за бажанням (на власний розсуд).
 • Ad limina (apostolorum). - До (апостольських) порогів.
 • Ad litem. - До розбору.
 • Ad litteram. - Дослівно (буквально).
 • Ad loca! - По місцях! (на місце!).
 • Ad majorem Dei gloriam. - До більшої слави Божої.
 • Ad manum. - Під рукою.
 • Ad maximum. - До вищого ступеня.
 • Ad meliora tempora. - До найкращих часів.
 • Ad meliorem. - На краще.
 • Ad memorandum. - Щоб не забути.
 • Ad minimum. - До нижчого ступеня.
 • Ad modum. - За зразком.
 • Ad multos annos! – На довгі роки.
 • Ad narrandum, non ad probandum. - Для оповідання, а не для доказування.
 • Ad nauseam. - До нудоти.
 • Ad Normam. - За правилом.
 • Ad notam. - До відома.
 • Ad notanda. - Варто зауважити.
 • Ad notata. - Примітка.
 • Ad oculos. - Наочно (перед очима).
 • Ad opus! - За діло! (До роботи!).
 • Ad patres conscriptos. - До панів сенаторів.
 • Ad patres. - До праотців (померти).
 • Ad perpetuam rei memoriam. - На вічну пам'ять події.
 • Ad personam. - Персонально.
 • Ad pias causas. - На добре діло.
 • Ad pluralitatem votorum. - Більшістю голосів.
 • Ad populum. - для народу (для широкого читача).
 • Ad profundum. - До дна.
 • Ad publicandum. – Публічно, шляхом опублікування.
 • Ad ratificandum. - До затвердження.
 • Ad referendum. - Доповідь, для доповіді (застереження на документі, що показує необхідність схвалення його вищою інстанцією).
 • Ad rem. - Фактично (до справи).
 • Ad se ipsum. – До себе самого.
 • Ad tertium. - По-третє.
 • Ad totalem evaporationem. - До повного випаровування.
 • Ad unguem. - До нігтя (з найбільшою ретельністю, точністю).
 • Ad unum omnes. – Все до одного.
 • Ad usum delphini. - для використання дофіном.
 • Ad usum externum. - для зовнішнього вживання.
 • Ad usum internum. - для внутрішнього вживання.
 • Ad usum populi. - для народного вживання.
 • Ad usum proprium. - для власного вживання.
 • Ad usum vitae. - Для життєвої потреби.
 • Ad valorem. - За ціною.
 • Ad verbum audiendum. - для співбесіди (викликати, запросити).
 • Ad verbum. - Дослівно (буквально).
 • Ad victoriam. – До переможного кінця, до перемоги.
 • Ad vitam aeternam. - До вічного життя, на віки віків.
 • Ad vitam aut culpam. - На все життя або до того, як завинити (на все життя або до першої вини).
 • Ad vitam. - До життя.
 • Ad vocem. - Що стосується, до речі помітити.
 • Adhuc sub judice lis est. - Справа ще в судді.
 • Advitalitum. - Заповідальний довічний запис.
 • Advocatus Dei. – Адвокат Бога.
 • Advocatus Diaboli. - Адвокат диявола.
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem. - Пам'ятай, намагайся зберігати присутність духу у скрутних обставинах.
 • Aequat causa effectum. - Наслідок дорівнює причині.
 • Aequilibrium indifferentiae. - Стан двох рівних протилежних спонукань.
 • Aequo Animo. - Байдуже, спокійно, терпляче.
 • Aequo pulsat pede. - Смерть байдуже вражає будь-кого.
 • Aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. - Справедливість вимагає, щоб ніхто не збагачувався незаконно та на шкоду іншій особі.
 • Aere perennius. - Міцніше міді (довговічний).
 • Aes triplex. - Потрійна мідь (упот. як метафора).
 • Aeterna historia. - Вічна історія.
 • Aeterna urbs. - Вічне місто (про античний Рим).
 • Aeternae veritates. - Вічні істини.
 • Aeternum vale. - Пробач навіки.
 • Age, libertate decembri utere. - Ну ж, користуйся свободою грудня (скористайся перепочинком).
 • Age, quod agis, et respice finem. - Робиш, так роби і дивися на кінець.
 • Ager publicus. - Громадський земельний фонд у Стародавньому Римі.
 • Agere sequitur esse. - Дія випливає із буття.
 • Agnosco veteris vestigia flammae. - Дізнаюся сліди колишнього вогню.
 • Agnus Dei. - Агнець Божий.
 • Ajo! - Затверджую! (Підтверджую!)
 • Albo lapillo notare diem. - Відзначати день білим камінчиком.
 • Alea iacta (jacta) est. - Жереб кинутий.
 • Alia editio. – Інше видання.
 • Alia tempora. - Інші часи (не ті часи).
 • Алібі. - В іншому місці.
 • Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. - Чужі вади у нас на очах, а свої за спиною.
 • Alienatio mentis. - Затьмарення розуму.
 • Alieni juris. - (Особи) чужого права.
 • Aliis inserviendo consumr. - Світячи іншим, згоряю сам (служачи іншим, розточую себе).
 • Aliquando bonus dormitat Homerus. - Іноді і Гомер спить.
 • Aliud stans, aliud sedens. - Одне (каже) стоячи, інше – сидячи.
 • Alius alio plura invenire potest, nemo omnia. - Один може відкрити більше за іншого, але ніхто - всього.
 • Альма-матер. - Мати-годувальниця (вища школа, яка дала духовну їжу студенту).
 • Альтер его. - Інше я.
 • Alter idem. - Другий той самий.
 • Altera pars. - Інша сторона.
 • Altum silentium. - Глибоке мовчання.
 • Amabile opus. - Миле створіння.
 • Amabilis insania. - Приємне божевілля.
 • Amabilis scientia. - Приємна (любова) наука (про ботаніку).
 • Amant alterna Camenae. - Музам приємні пісні, що перемежуються.
 • Amantes non vident. Videntes non amant. - Люблячі не помічають. Помічники не люблять.
 • Amantes sunt amentes. - Закохані – божевільні.
 • Amantium irae amoris integratio. - Сварки закоханих – це поновлення кохання.
 • Amantium irae. - Сварки закоханих (сварки між друзями через дрібниці).
 • Amat victoria curam. - Перемога любить старання (піклування про себе).
 • Amata nobis quantum amabitur nulla. - Кохана нами, як жодна інша кохана не буде.
 • Амінь! - Істинно (кінець).
 • Amicalia desideria. - Дружні побажання.
 • Amici, diem perdidi. - Друзі, я втратив день.
 • Amicus (Animal) humani generis. - Друг роду людського (загальний друг).
 • Amicus certus in re incerta cernitur. - Надійний друг пізнається у ненадійній справі.
 • Amicus cognoscitur amore, more, ore, re. - Друг пізнається з любові, вдачі, обличчя, діяння.
 • Amicus incommodus ab inimico no differt. - Незграбний друг мало чим відрізняється від ворога.
 • Amicus meus. - Друже мій.
 • Amicus Plato, sed magis amica est veritas. - Платон – друг, але істина – більший друг (Платон мені друг, але істина дорожча).
 • Amicus verus – rara avis. - Вірний друг - птах рідкісний.
 • Amor Caecus. - Любов сліпа.
 • Amor fati. - Любов до долі (року).
 • Amor non est medicabilis herbis. - Кохання травами не виліковується.
 • Amor patriae. - Любов до Батьківщини.
 • Amor vincit omnia. - Кохання перемагає все.
 • An nescis longas regibus esse manus? - Хіба ти не знаєш, що царі мають довгі руки?
 • An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? - Сину мій, хіба ти не знаєш, як мало треба розуму, щоб керувати світом?
 • Analogia entis. - Подібність буття.
 • Anathema maranata. - Хай буде проклятий (відлучений).
 • Ancilla philosophiae. - Служниця філософії.
 • Ancilla theologiae. - Служниця богослов'я.
 • Anguis in herba. - Змія в траві (про приховану, але смертельну небезпеку).
 • Angulus ridet. - Містечко мені посміхається, вранці. по відношенню до місця, що подобається.
 • Anima vilis. - Піддослідна тварина.
 • Anima. - Душа.
 • Animalia vivunt, crescunt et sentiunt. - Тварини живуть, ростуть та відчувають.
 • Animam in promptu habere. - Мати повну присутність духу.
 • Animi magnitudo. - Велич духу.
 • Animus denuntiandi. - Намір пригрозити.
 • Animus injuriandi. - Намір образити.
 • Animus meminisse horret. - Душа тремтить від жаху (як тільки про це згадаєш).
 • Animus possidendi. - Намір захопити (заволодіти, володіти).
 • Animus quod perdidit optat, Atque in praeterita se totus imagine versat. - Душа жадає того, що втратила, і уноситься уявою в минуле.
 • Animus rem sibi habendi. - Намір володіти річчю самому.
 • Animus suspicax. - Почуття недовірливості.
 • Animus. - Дух.
 • Anni currentis. - Цього року.
 • Anno ab urbe condita. - у рік від заснування міста (Рима).
 • Anno aetatis suae. - Свого часу (тоді було стільки років) (антична надгробна формула).
 • Anno ante Christum Natum. - на рік до Різдва Христового (до нашої ери).
 • Anno Christi. - У рік після Різдва Христового (нашої ери).
 • Anno Domini. - У літо Господнє (у такий рік нашої ери).
 • Anno mundi. - У рік від створення світу.
 • Anno post Romam conditam. - У рік після заснування Риму.
 • Anno. - рік (у рік, у літо).
 • Аннус жахливий. – Нещасливий рік.
 • Ante Bellum. - До війни (перед війною).
 • Ante Christum Natum. - До Різдва Христового.
 • Ante diem. - До цього дня (до цього числа, передчасно).
 • Ante factum. - До того, як (щось) трапилося.
 • Ante mare undae. - Насамперед моря хвилі (причина передує слідству).
 • Ante meridiem. - До полудня.
 • Ante nuptias donatio. - Довесільний дар чоловіка.
 • Ante quem. - До чого.
 • Ante scriptum. – Перед написаним.
 • Anterioritas. - Попередження.
 • Apparatus criticus. - Підготовка для дослідницької роботи.
 • Appellatio. - Виклик до суду.
 • Додаток. - додавання (до статті etc.).
 • Appetitus societatis. - Прагнення до гуртожитку.
 • Aqua (cavat) lapidem non vi, sed saepe cadendo. - Вода (точить) камінь не силою, але багаторазовими ударами.
 • Aqua bulliens. - Кипляча вода.
 • Aqua destillata. - Дистильована вода.
 • Aqua et igni alicui interdicere. - Позбавити води та вогню (всіх цивільних прав).
 • Aqua та ignis. - Вода та вогонь.
 • Aqua et panis, vita canis. - Вода та хліб – життя собаче.
 • Aqua fontana. - свіжа вода (питна, ключова).
 • Aqua pluvialis. - Дощова вода.
 • Aqua pura. - Чиста вода.
 • Aqua tophana. - Вода Тофани.
 • Aqua Vitae. - вода життя (спиртне).
 • Aquae et ignis interdictio, hoc est exillum. - Заборона користуватися водою та вогнем (вигнання).
 • Aquae potoribus. - П'ючими воду.
 • Aquila non captat muscas. - Орел не ловить мух (гідна людина не займається дрібницями).
 • Arbiter elegantiae. - Арбітр витонченості (законодавець у сфері витонченості).
 • Arboretum. – Дендрарій.
 • Arcades ambo. - Обидва з Аркадії.
 • Argenteis hastis pugnare. - битися срібними списами (добуватися свого шляхом підкупу).
 • Argentum nitricum. - Ляпіс (нітрат срібла).
 • Argumenta ambigua. - Двогострі докази.
 • Argumenta ponderantur, non numerantur. - (Сила) доказів (визначається) за їхньою вагомістю, а не за кількістю.
 • Argumentum a contrario. - Доказ, почерпнутий з аналізу протилежного припущення.
 • Argumentum a posteriori. - Доказ на основі досвіду.
 • Argumentum a priori. - Доказ на логічному підставі.
 • Argumentum a silentio. - Доказ від умовчання.
 • Argumentum a tuto. - Доказ безпеки чи вірності.
 • Argumentum ab imposibili. - Доказ від неможливості (зробити щось).
 • Argumentum achilleum. - Помилковий аргумент.
 • Argumentum ad crumenam. - Довод до гаманця (переконання за допомогою грошей).
 • Argumentum ad hominem. - аргумент до людини (перехід на особистості).
 • Argumentum ad ignorantiam. - Доказ, розрахований на непоінформованість співрозмовника, його невігластво.
 • Argumentum ad invidia. - Доказ від недоброзичливості (із заздрості, злості), уявний аргумент.
 • Argumentum ad judicum. - Довод до судження.
 • Argumentum ad misericordiam. - Доказ, розрахований на те, щоб викликати жалість.
 • Argumentum ad populum. – Аргумент до народу.
 • Argumentum ad rem. - Доказ, що спирається обставини справи, речовий аргумент.
 • Argumentum ad verecundiam. - аргумент до скромності (звернення до авторитету).
 • Argumentum ad veritatem. - Доказ, заснований на загальновизнаних та науково підтверджених істинах.
 • Argumentum ambiguum (communis). - Двогострий аргумент.
 • Argumentum baculinum. - Доказ палицею (переконання насильством).
 • Argumentum ex consensu gentum. - обґрунтування доказу тим, що затверджуване всіма приймається за істину.
 • Argumentum ex silentio. - Доказ, що виводиться із замовчування.
 • Argumentum externum. - Доказ, запозичений від предмета, що лежить поза спірним питанням.
 • Argumentum internum. - Доказ, який полягає у самій спірності питання.
 • Argumentum legis. - Заснування закону.
 • Argumentum primarium (palmarium). - Найвищий (рішучий) доказ.
 • Arma virumque cano. - Оспівую військові подвиги героя.
 • Arrectis auribus. - Вуха нагострилися (про увагу).
 • Ars adeo latet arte sua. - Мистецтво таке, що його не помітно.
 • Ars amandi. - Мистецтво (наука) кохання.
 • Ars est celare artem. - Мистецтво полягає у тому, щоб приховувати мистецтво.
 • Ars et norma interpretandi naturam. - Наука та правила пояснення природи.
 • Ars gubernandi. - Мистецтво управління.
 • Ars logica. - Мистецтво логіки.
 • Ars longa, vita brevis. - Мистецтво довговічне, а життя коротке.
 • Ars moriendi. - Мистецтво вмирання.
 • Ars oratoria. - Ораторське мистецтво.
 • Ars poetica. - Поетичне мистецтво.
 • Ars sacra. - Священне мистецтво.
 • Ars una, species mille. - Мистецтво єдине, його видів багато.
 • Ars vitae. - Мистецтво життя.
 • Artes ingenuae (Liberales). - Вільні мистецтва, тобто розумова праця.
 • Artes molliunt mores. - Мистецтво пом'якшують звичаї.
 • Articulo mortis. - Однією ногою у труні.
 • Articulus secretissimus. - таємна частина, стаття (договору).
 • Articulus. - Частина, розділ.
 • Artificiosa natura. - Творча природа.
 • Artium magister. - Вчений ступінь у деяких західноєвропейських університетах, рівний докторській.
 • Asa foetida. - Смердючі зілля.
 • Asini exiguo pabulo vivunt. - Осли задовольняються мізерним кормом.
 • Asinos non curo. - На ослів не звертаю уваги.
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum. - Осел із ослів на віки віків.
 • Asinus asinum fricat. - Осел треться об осла (свій свого хвалить).
 • Asinus Buridani inter duo prata. - Буріданов осів між двома галявинами.
 • Associatio idearum. - асоціація ідей.
 • Astra inclinant, non necesitant. - Зірки схиляють, але не примушують.
 • Asylum ignorantiae. - Притулок незнання, незнання (поняття, яке визнається недостатнім, але яким задовольняються, щоб уникнути подальших роздумів).
 • Atrium mortis. - ознака смерті.
 • Atrophia nervorum. - Нервове виснаження.
 • Auctoritas foris. - широкий вплив (авторитет).
 • Auctoritas rei judicatae. – прецедент судового рішення.
 • Auctacter calumniare, semper aliquid haeret. - Сміливо наклепувати (можна), бо завжди що-небудь та залишиться.
 • Audentes fortuna juvat. - Удача (доля) супроводжує сміливим.
 • Audiatur та altera pars. - Слід вислухати й інший (протилежний) бік (нехай буде вислухано й інший бік).
 • Auguror nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras. - Передбачаю, не хибно моє передбачення, твоя історія буде безсмертною.
 • Aura popularis. - Перехідна (неміцна) популярність.
 • Aurea mediocritas. - Золота середина (про переваги середньої якості, про посередність.
 • Aures habent, et non audient. - Є в них вуха і не почують.
 • Auri sacra fames. - Жага золота.
 • Auribus teneo lupum. - Тримати вовка за вуха (перебувати у безвихідній ситуації, між двома вогнями).
 • Aurora borealis. - Північне сяйво.
 • Aurora musis amica est. - Аврора - подруга муз (ранковий годинник найбільш сприятливий для занять науками та мистецтвами).
 • Aurum nostrum non est aurum vulgi. - Наше золото – не золото натовпу.
 • Aurum potestas est. - Золото – це влада.
 • Auspicia sunt fausta. - ознаки сприятливі (формула римських жерців, що ворожили по польоту птахів).
 • Auspicium melioris aevi. - Прикмета кращої доби (знак кращих часів).
 • Aut bene, aut nihil. - (Говорити) або тільки добрий, або зовсім нічого.
 • Aut bibat, aut abeat. - Нехай або п'є, або піде (слід підкоритися правилам даної спільноти або відійти).
 • Aut Caesar, aut nihil. - Чи Цезар, чи ніщо (чи все, чи нічого).
 • Aut cum scuto, aut in scuto. - Чи зі щитом, чи на щиті.
 • Aut deus, aut natura. - Чи Бог, чи природа.
 • Aut disce, aut discede. - Чи вчися, чи йди.
 • Aut non tentaris, aut perfice. - Чи не берись, чи доводь до кінця.
 • Aut prodesse volunt aut delactare poetae. - Поети бажають бути чи корисними, чи приємними.
 • Aut vincere, aut mori. - Чи перемогти, чи померти.
 • Ave ac vale. - Привіт і прощай.
 • Аве Марія. - Радуйся, Маріє.
 • Ave verum corpus. - Вітаю тебе, прече тіло.
 • Ave, Caesar, morituri te salutant. - Доброго дня, Цезарю, що йдуть на смерть вітають тебе.
 • Пр. - Привіт.
 • Avibus bonis. - У добрий час, при добрих ознаках.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXYZ

Дивіться інші статті розділу Популярні латинські слова та фрази.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Час на природі сприймається інакше 06.04.2024

У сучасному світі, насиченому технологіями та швидким темпом життя, сприйняття часу відіграє ключову роль у нашому щоденному досвіді. Однак нові дослідження вчених виявили, що наше сприйняття часу може суттєво змінюватися в залежності від навколишнього середовища. Особливо помітно цей вплив має природа. Дослідження під керівництвом психолога Рікардо Коррейя з Університету Турку у Фінляндії виявило цікавий зв'язок між нашим сприйняттям часу та перебуванням у природному середовищі. Вчені з'ясували, що час здається нам текти повільніше, коли ми знаходимося на свіжому повітрі далеко від міської суєти. Прогулянки сільською місцевістю або час, проведений у зелених парках, створюють відчуття, що час збільшується. Цей ефект природи поширюється як на поточні моменти, а й у наше сприйняття минулого і майбутнього. Завдяки контакту з природою ми стаємо менш схильними до миттєвого задоволення, віддаючи перевагу довгостроковим цілям. Чому ж природа ...>>

Гоночна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5 06.04.2024

Розвиток технологій електромобілів ставить перед автомобільною індустрією нові виклики та перспективи. У свою чергу світ гоночного спорту також зазнає змін, вступаючи в нову еру з виходом на трасу електричних гоночних автомобілів. Одним із яскравих прикладів такого розвитку є гоночна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5, представлена ​​компанією Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Company представила гоночну версію свого електромобіля Ioniq 5, який став частиною офіційних тренувальних заїздів для команд, які готуються до грандіозного заходу – Hyundai N Festival з моторспорту. Цей новий гоночний автомобіль, названий Ioniq 5 N eN1 Cup, обіцяє внести суттєві зміни у світ гоночних змагань. Гоночний автомобіль Ioniq 5 N eN1 Cup використовує ту ж передову технологію електроживлення, що й серійна версія Ioniq 5 N, але з покращеними характеристиками та спеціальними доробками для трасових перегонів. Він оснащений потужним електричним двигуном та ефе ...>>

ДНК із клітин шкіри для створення яйцеклітин 05.04.2024

Безпліддя є серйозною проблемою, яка стикається з багатьма парами по всьому світу. Однією з найпоширеніших причин безпліддя є пошкодження або деградація яйцеклітин. У такому контексті дослідники по всьому світу працюють над методами, які могли б допомогти парам, які зіткнулися з цією проблемою. Одним із останніх досягнень у цій галузі є використання ДНК із клітин шкіри для створення яйцеклітин. Дослідники з університету Орегонського заявили про створення революційного методу, який може допомогти парі з проблемами безпліддя. Вони розробили процедуру, що дозволяє використовувати ДНК із клітин шкіри для формування функціональних яйцеклітин. Представники команди OHSU провели ряд експериментів на мишах, де їм вдалося замінити ядра яйцеклітин клітинами шкіри і в результаті отримати гаплоїдні клітини, що важко відрізняються від природних яйцеклітин. Даний метод передбачає заміну ядер яйцеклітин донорськими клітинами шкіри, що відкриває нові перспективи в галузі репродуктів. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Протизаплідні таблетки впливають на пам'ять 28.02.2021

Пам'ять жінок, які приймають протизаплідні пігулки: змінюється під їхнім впливом. Вони краще пам'ятають суть емоційно-насичених подій, але забувають деталі. Такі особливості пам'яті зазвичай властиві чоловікам.

Вони краще пам'ятають суть емоційно-насичених подій, але забувають деталі. Такі особливості пам'яті зазвичай властиві чоловікам.

Понад 100 мільйонів жінок у всьому світі приймають оральні контрацептиви. Вчені Каліфорнійського університету, які протягом останніх 10 років вивчали особливості пам'яті обох статей, вирішили дізнатися, як протизаплідні пігулки впливають на спогади. Вони провели експеримент, під час якого жінкам показували фотографії матері, сина та автомобільної аварії, а також розповідали історію про хлопчика, якого збила машина.

Згодом вчені перевіряли, що запам'ятали учасниці експерименту. Жінки, які приймають протизаплідні пігулки, пам'ятали про ключові події, такі як аварію, транспортування постраждалого хлопчика до лікарні, хірургічну операцію, яка його врятувала. Жінки, які не використовували оральні контрацептиви, крім того могли згадати дрібні деталі, наприклад, колір машини тощо.

Вчені пояснюють, що контрацептиви пригнічують вироблення жіночих статевих гормонів, таких як естроген та прогестерон. Ці гормони сприяють образній пам'яті у представниць слабкої статі, при якій в основному задіяна ліва півкуля мозку. Така особливість жіночих спогадів може бути причиною того, що жінки частіше страждають від посттравматичного стресу, ніж чоловіки, у яких пам'ять більш пов'язана з роботою правої півкулі.

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Музиканту. Добірка статей

▪ стаття Світити - і жодних цвяхів! Крилатий вислів

▪ стаття Хто при хрещенні дитини перевіряв температуру води в купелі термометром? Детальна відповідь

▪ стаття Електромеханік зв'язку. Посадова інструкція

▪ стаття Ультразвуковий сигналізатор спалаху. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Стабілізований блок живлення, 220/1-29 вольт 2 ампери. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:

All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024